Plastifikacija

Naša kompanija poseduje kompletnu liniju za farbanje i plastificiranje.


Linija se sastoji iz 4 celine:
1.Hemijska Priprema
2.Sušara
3.Kabina za farbanje sa pratećom opremom
4.Peć za polimerizaciju


SPECIFIKACIJA :
kapacitet linije je približno 70m2/h (zavisno od oblika i dimenzije komada)
max. gabariti radnog predmeta su: 700 x 1800 x 6200 (mm)

Tehničke Karakteristike PE Boje:

sjaj po GARDNER-u (ISO2813) 45 do preko 90%
debljina sloja 70 - 80 m
tvrdoća po BUCHHOLZ-u (ISO2815) min. 100
elastičnost po ERICHSEN-u kugla (ISO1520) 8 - 10 (mm)
elastičnost po ERICHSEN-u savijanje (ISO1519) nema pukotina pri savijanju na ø5 mm
otpornost na više temperature 0.5 h 230°C


Galerija slika