Dizajn CAD-CAM

Naša kompanija poseduje software za konstruisanje i modeliranje (CATIA) što doprinosi kvalitetu i brzini realizovanja traženog projekta.

CATIA je vodeći svetski integrisani CAD/CAM/CAE programski paket koji koriste najveće svetske kompanije i njihovi kooperanti.

CATIA je široko raširena u svetu, a posebno u Evropi. Pogotovo je opšte poznata činjenica da je CATIA standardni CAD/CAM/CAE softver u automobilskoj i avionskoj industriji.