Aluminijumski limovi

Aluminijumski Lim Ravni

Trake i limovi od aluminijuma ima siroku primenu u metalopreradivackoj industriji, gradevinarstvu, industriji ambalaze.
Dimenzije u milimetrima
Mera Dimenzije
Debljina 0.5 - 6.00
Sirina 600 - 1500
Duzina 1400 - 3000
          
Tabela kvaliteta
AlMg 3
AlSiMg
AlMg 4.5 Mn
Stanje meko,polutvrdo,tvrdo.Aluminijumski Lim Rebrasti

Rebrasti aluminijumski limovi imaju utisnute reljefne sare na obe povrsine.Dimenzije u milimetrima
Mera Dimenzije
Debljina 2.0 - 6.00
Sirina 600 - 1500
Duzina 1400 - 3000
          
Tabela kvaliteta
AlMg 3
AlSiMg
AlMg 4.5 Mn
Stanje meko,polutvrdo,tvrdo.