L profili


Ugaonici sa zaobljenim ivicama.


ŠIRINA
(a) mm
DEBLJINA (s) mm TEŽINA Kg/m"
3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 20
15 0,64                            
16 0,68                            
20 0,88 1,14                          
25 1,11 1,45 1,78                        
30 1,36 1,78 2,18                        
35 1,60 2,10 2,57                        
40 1,84 2,42 2,97  3,52                      
45 2,09 2,74 3,38 4,00                      
50 3,33 3,06 3,77 4,47 5,15 5,82                  
55   3,33 4,12 4,90 5,68                    
60   3,70 4,57 5,42 6,21 7,09   8,69              
65     4,91 5,91 6,76 7,73 8,62                
70     5,37 6,38 7,38 8,36 9,34 10,30              
75      5,69 6,78 7,86 8,92 10,06 10,99              
80       7,34 8,49 9,63 10,78 11,90              
90         9,51 10,90 12,22 13,40              
100           12,20 13,66 15,00 17,80   21,90        
110               16,49 19,70            
120               18,20 21,60 23,17 26,60        
130               19,70 23,36 25,21 29,00 30,90      
140                 25,40 27,25 31,20   35,10    
150               23,00 27,30   33,80 35,90   40,10  
160                     36,20 38,40 40,44    
180                     40,90 43,50 45,77 48,60 53,70
200                       48,50   54,30 59,90ŠIRINA mm DEBLJINA (S) mm TEŽINA Kg/m
SIDE SIDE
a
b
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 20 1,36 1,77 2,17              
40 25   1,93 2,37              
45 30   2,25 2,77              
50 25 1,70 2,25                 
50 30   2,41 2,96 3,51            
60 30     3,37 3,99            
60 40     3,76 4,46 5,14          
70 50     4,56 5,41 6,25 7,07        
80 40     4,56 5,41 6,25 7,07        
90 65       7,07 8,19 9,28   11,44    
90 75       7,50 8,74 10,00        
100 50       6,85 7,93 8,99        
100 65       7,50 8,77 9,94 11,10 12,25    
100 75       7,98 9,32 10,60 11,80 13,00   15,40
120 80           12,20   15,00   17,80
125 75           12,20   15,00   17,80
130 65           11,90   14,60   17,30
130 90           13,30   16,60   19,70
150 75             15,36 17,00 18,60 20,17
150 90               18,20 19,90 21,60
150 100               19,00 20,90 22,60
180 90               20,60   24,50
200 100               23,00   27,30
200 150                   32,00