Peskarenje materijala

Protočna linija za peskarenje/sačmarenje koristi se za tretiranje dugačkih i/ili ravnih metalnih proizvoda - čeličnih limova, profila, gotovih delova čeličnih konstrukcija. Tretirani materijal, zahvaljujući valjcima na kojima leži i koji ga prenose u toku procesa peskarenja, kontinuirano prolazi kroz predkomoru, komoru za peskarenje i komoru za čišćenje. Zahvaljujući načinu na koji je konstruisana, omogućeno je da materijal bude tretiran sa svih strana ravnomerno. Na ovaj način moguće je ukloniti naslage, rdju i boju sa dugačkih i/ili ravnih proizvoda, kao što su table čeličnih limova i "l" nosači. S obzirom da se radi o protočnoj liniji, dužina elemenata nije ograničavajući faktor, ali se zbog transporta predlažu dužine do 18,000 mm.Materijal Širina Visina
Čelicni limovi ≤ 3120 mm -
Čelicni profili
UNO / INP / L / HEA / HEB / IPE
- ≤ 650 mm

Materijal Poprečni presek max
Gotovi delovi čelicnih konstrukcija 650 x 3100 mm