Misija i vizija

Misija preduzeća SLOGA je stvaranje stabilne i porodične kompnaije za obradu i trgovinu čelika i čeličnih proizvoda, na teritorijama Srbije, zamalja Balkana i Evropske unije.

Naš zadatak je da:
          - prihvatimo aktuelne svetske trendove i dostignuća u oblasti čelika i mašina
          - obučavamo i negujemo rad zaposlenih

Od njih očekujemo poštovanje, samoinicijativu, timski rad i odgovornost prema poslu. Odgovornim rukovođenjem našim resursima i korišćenjem naše želje i stručnih sposobnosti za rad na pravi način, povećavamo vrednost naše kompanije.

Vizija preduzeća SLOGA je da postane prepoznatljiv brend na tržištu sa raznovrsnim planovima prema prodaji i preradi svih proizvoda i usluga, poznat po porodičnoj tradiciji, marljivim radom, visokim nivoom kvaliteta svih proizvoda i usluga, po brižnim negovanjem svojih odnosa prema ljudima.