Galanterija

Velika paleta dodatnih proizvoda neophodna je za potpunu i sigurnu montažu pokrivnih limova. Mi nudimo kompletan asortiman: vijčanu robu uskladjenih dimenzija za profilisane limove, distanceri i jahači za pouzdaniju montažu, program Sika silikona i diht traka, korektivnih sprejeva za metal u boji lima kao i ostalih dopusnkih elemenata.